Bakan İç Denetim Birimi Hukuk Müşavirliği Müsteşar Yardımcısı Bakan Yardımcısı Özel Kalem Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Bakan Danışmanları Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşar Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sanayi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü Verimlilik Genel Müdürlüğü Türk Patent TÜBA KOSGEB TÜBİTAK Türk Standartları Enstitüsü Şeker Kurumu İl Müdürlükleri