Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

 

 

.....................................................................................

ONLİNE BAŞVURU

GENEL BİLGİLER

YARDIM/KLAVUZLAR

Proje Hazırlama ve Sunumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
San-Tez Proje Başvuru Dokümanı Hazırlama Klavuzu
Proje Değerlendirme Klavuzu

DOKÜMANLAR

Başvuruda İstenilen Belgeler
Gelişme Raporu
Gerçekleşme Raporu
İzleme Raporu
Mali Sonuç Raporu
Teknik Sonuç Raporu
Makina - Donanım Paylaşım Protokolü
Gizlilik ve Fikri Mülkiyet Hakları Protokolü

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Proje Başvuru 
Gelişme, Gerçekleşme ve İzleme Raporu Bildirim

Teknik Sonuç Raporu Bildirim
Değişiklik Bildirim

 

SÖZLEŞMELER

Değerlendirme Komisyonu Sözleşmesi
Hakem Taahhütnamesi
İzleyici Sözleşmesi

 

MEVZUAT

Yönetmelik
Uygulama Usul ve Esasları

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

 


  

 

 

Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:199