43 ildeki KOBİ’lere 30 milyon avro’luk destek fonu…

19.1.2012 17:16:11

Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi açılış toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin rakamlarıyla Avrupa'daki birçok ülkeden çok iyi durumda olduğunu belirterek, Mastrit Kriterlerine göre, ülkelerin kamu borç stokunun GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerektiğini, bu oranın avro bölgesinde 85'e yakın olmasına rağmen Türkiye'de yüzde 40 civarında bulunduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün:

''G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde az gelişmiş 43 ildeki KOBİ’lere 30 milyon avroluk destek sağlanacak''
''AB'den temin edilen kaynakların etkin ve doğru yerde kullanılması konusunda da azami dikkat gösteriyoruz; tanıtılan ve uygulanan projeler böyle bir anlayışın sonucu''
''AB'nin malların serbest dolaşımı ile girişimcilere vize konusundaki zorlukları doğru uygulamalar değil. AB bu uygulamalarla Türkiye'nin güvenini kaybediyor''
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki iller olmak üzere 43 az gelişmiş ildeki KOBİ’lere yönelik 30 milyon avroluk destek sağlanacağını bildirdi.
Bakanı Ergün, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi açılış toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ekonomisinin rakamlarıyla Avrupa'daki birçok ülkeden çok iyi durumda olduğunu belirterek, Maastricht Kriterlerine göre, ülkelerin kamu borç stokunun GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerektiğini, bu oranın avro bölgesinde 85'e yakın olmasına rağmen Türkiye'de yüzde 40 civarında bulunduğunu söyledi.
Avrupa'da son dönemde yaşanan sıkıntıların temelinde yüksek borç stokunun olduğunu dile getiren Ergün, Türkiye'nin üretimi, ihracatı ve istihdamıyla başarılı bir sürecin içerisinden geçtiğini vurguladı.
Türkiye'nin birkaç bölge, il ya da işletmenin yapacağı üretimle kalkınmasının mümkün olmadığının altını çizen Ergün, kalkınmayı ülke geneline yaymak için çalışmalarına devam ettiklerini bu kapsamda 26 bölgede örgütlenen Kalkınma Ajanslarının önemli bir görevi yerine getirdiğini bildirdi.
Bakan Ergün KOSGEB'in bu aşamada KOBİ'lere kaynak sağlamaktaki etkinliğinin ve KOBİ'ler tarafından tanınırlığının arttığını belirterek, şunları kaydetti:
''2002 yılında KOSGEB veri tabanına sadece 4 bin işletme kayıtlıyken bugün 620 bini geçti. Demek ki işletmeler KOSGEB'i tanımaya, onun desteklerinden yaralanmaya başladılar. Sadece onların kendilerini tanıtması yetmiyor, KOSGEB'in de onları tanıması gerekiyor. Yeni bir anlayışla çalışmaya başlayan KOSGEB geleneksel desteklerin yanında proje odaklı destekleri de devreye soktu. KOSGEB kuruluşundan 2002 yılına kadar sadece 14 milyon liraya yakın destek sağlamışken, bizim hükümetimizin göreve başlamasının ardından doğrudan doğruya verilen destekler 400 milyon lirayı aştı. Kredi faiz desteği diye bir şey yokken 203 bin işletmeye, 11,3 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu. Kredilerin ödemesi gereken 1 milyar lira faiz KOSGEB tarafından karşılandı. Bu rakam KOSGEB tarafından karşılanmamış olsaydı bu oranda bir kredi hacmi ortaya çıkmazdı.''
Destek alacak KOBİ seçiminde titiz davranılacak
Türkiye ile AB arasındaki işbirliği kapsamında mali işbirliğinin de olduğunu dile getiren Bakan Ergün, bunun 2007 yılında başlayan ve 2013'te tamamlanması planlanan Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde mali destek programıyla uygulandığını belirtti.
Bakanı Ergün, söz konusu programın 5 ana bileşeninden birisinin de bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:
''Bakanlığımız 2007 yılında bu bileşen altında hazırlanan bölgesel rekabet edilebilirlik operasyonunu yürütüyor. Bu programın 2013-2017 yılları arasını kapsayan döneminin 570 milyon avroluk bütçesi yüzde 85 oranında AB tarafından geri kalan kısımı ise ulusal bütçeden karşılanacak. Bu kapsamda G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75'inin altında kalan 43 ilimizde ilgili taraflarca hazırlanacak proje ve öneriler ele alınacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 30 milyon avroluk destek sağlanacak. Bunların sanayi ve turizm alt yapısını geliştirecek sektörler arası işbirliğini güçlendirecek yeni finansal araçlar geliştirecek KOBİ'ler olmasına da ayrıca önem veriyoruz. AB'den temin edilen kaynakların etkin ve doğru yerde kullanılması konusunda da azami dikkat gösteriyoruz. 2010 yılında tanıtılan Büyüyen Anadolu'ya kredi kolaylıkları projesi ile bugün tanıtılan 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesinde böyle bir anlayışın sonucu.''
 
 
Malların serbest dolaşımı kağıt üzerinde kalıyor
KOBİ'lerin ve yeni girişimcilerin en büyük sıkıntıyı finansmana erişmesi konusunda yaşadığını vurgulayan Ergün, bu sıkıntıyı aşmak ve alternatif finansman araçları geliştirmek için Kredi Garanti Fonunu devreye sokarak KOBİ'lerin borsaya açılmasının önünü açtıklarını söyledi.
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi sayesinde ''risk sermayesi'' kavramının Anadolu'ya taşınacağını belirten Ergün, 5-10 firmanın bu konuda başarıya ulaşmasının ve yeni başarı hikayeleri oluşturmasının diğer işletmelerin de önünü açacağını, başarıya ulaşacak bu işletmelerin ortalama bin 250 kişiye istihdam sağlamasının işsizliğe de çözüm olacağını vurguladı.
Gümrük Birliği Anlaşması dolayısıyla ilgili ülkeler arasında malların serbest dolaşımının söz konusu olduğunu ama bazı uygulamaların bu anlaşmaya gölge düşürdüğünü ifade eden Ergün, ''Malların serbest dolaşımı anlaşması kağıt üzerinde var ama uygulamada bu konuda kolaylıklar söz konusu değil. Mallar serbest dolaşıyor ama o malı üreten girişimci Avrupa'da vize engeli nedeniyle rahat dolaşamıyor. Diğer yandan malların da tam olarak rahat dolaştığını söyleyemeyiz. 'Mallar serbest dolaşsın' deniyor ama kamyonlara kota konuluyor. Soruyorum size, bu mallar kamyon olmadan nasıl dolaşacak. Bu doğru bir uygulama değil bundan dolayı da hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması lazım. AB bu yaptığıyla Türkiye'nin güvenini kaybediyor. Aslına bakılırsa bu dönem güvene daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönem. Biz de bir söz var dost acı söyler, biz dostuz.''
Avrupa Yatırım Fonu Genel Müdürü Pelly’nin konuşması
Avrupa Yatırım Fonu Genel Müdürü Richard Pelly, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi ile Türkiye'ye maddi yardımın yanında Avrupa Yatırım Fonu'nun kredi verme konusundaki tecrübesini de aktarmak istediklerini söyledi.
Pelly, Rixos Otelde düzenlenen ''G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi'' açılış toplantısındaki konuşmasında, Türkiye ile AB arasındaki işbirliğinin birçok alanda olduğu gibi mali işbirliği alanında da sürdüğünü belirtti.
''G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi''nin 570 milyon avroluk bütçesinin yüzde 85'lik bölümünün AB tarafından karşılanacağını bildiren Pelly, ''Bu projeye maddi yardımın yanında, kredi vermek konusundaki tecrübelerimizle de destek vermek istiyoruz. Bu fondan sağlanan kredilerin Türkiye'nin diğer bölgelerine göre geri kalmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine aktarılması hedefleniyor. Bu başta KOBİ'ler olmak üzere hem Türkiye hem bölge hem de bankacılık sektörü için önemli bir gelişme. Çünkü proje uzun vadeli kredi temini konusunda sıkıntı yaşayan girişimcilere büyük kolaylıklar sağlayacak'' diye konuştu. 
Kosgeb Başkanı Mustafa Kaplan’ın Konuşması…
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan da KOBİ'lerin finansal sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalarının yoğunlaşarak devam ettiğini belirterek, 2010 yılının son çeyreğinde uygulamaya başlanılan kredi destek programıyla 2011'de KOBİ'lere 170 milyon lirası finansman desteği olmak üzere toplam 348 milyon lira destek sağlandığını aktardı.
Alternatif finansman araçları geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında önem verdikleri bir diğer projenin ''G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu'' olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:
''Bu proje, büyük kurucularından olduğumuz iştirakimiz İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (İVCİ) ile İPA'nın ortaklaşa geliştirmiş olduğu bir proje. Alternatif finansman araçları oluşturulması arayışlarımız kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte oluşturduğumuz İVCİ 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. KOSGEB olarak 50 milyon avro katılım payı ile İVCİ'nin toplam 160 milyon avroluk taahhüdüne destek veriyoruz. İVCİ ise girişim sermayesi fonlarının oluşturulması noktasında önemli bir fon kaynağı olarak fonların gelişmesine katkı sağlıyor. İstanbul'un bir girişim sermayesi merkezi olması vizyonu ile içinde yer aldığımız bu oluşum ile Anadolu'ya da girişim sermayesinin ulaştırılması hedefimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atıyoruz. 'G 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu' Türkiye'nin sadece az gelişmiş bölgelerine odaklanacak bir girişim sermayesi fonu oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye kaynaklarını bir araya getiren önemli bir proje.''
Fon yöneticisinin diğer yatırımcıları da çekerek fon büyüklüğünü 30 milyon avroya ulaştırmasının ve bu fonun tamamının KOBİ'lere kullandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Kaplan, ''Fonun kullandırılacağı hedef bölge 43 ilden oluşmakta. Bu 43 il arasında GAP bölgesinin ayrı bir ağırlığı olacak ve fonun yatırımlarının yüzde 50'si bu bölgeye ayrılacak. İşletme başına azami fon kaynağı 2,5 milyon avro olacak. Fon yöneticisinin belirlenmesini müteakip olarak bu yaz işletmelerimizin başvuruları alınacak ve bu süreçler ayrıca KOBİ'lerimizin bilgisine sunulacak'' dedi
Konuşmaların ardından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Avrupa Yatırım Fonu Genel Müdürü Pelly ve KOSGEB Başkanı Kaplan tarafından projenin işbirliği anlaşması imzalandı.
Word'e aktar PDF'e aktar Yazdır E-mail ile gönder   

İlgili Diğer Haberler

Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:589